Team Grauvell

Krzysztof Sikora

Krzysztof Sikora

Krzyszof Sikora wybitny wedkarz karpiowy, majacy na swoim koncie wiele karpi ponad 20kg