Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny Grauvell PL dotyczący danych osobowych

Szanowny Kliencie

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest Robert Weimann prowadzący działalność gospodarczą pod firma Grauvell PL Robert Weimann z siedzibą w Luskowie, NIP PL9860160239

2. Kontakt do Grauvell PL w sprawie przetwarzania danych osobowych:
mail: grauvell-pl@hotmail.de
adres pocztowy: Grauvell PL, Luskowo 5F, 72-514 Kolczewo

3. Źródło, z którego Grauvell PL ma Twoje dane?
Robert Weimann otrzymuje Twoje dane:
podczas zawierania i wykonywania z Tobą umowy (najczęściej umowy sprzedaży),
podczas składania przez Ciebie zapytania osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sea Dawid Furman?
Przetwarzanie danych osobowych przez Grauvell PL jest niezbędne w niżej opisanych celach:
wykonania zawartej z Tobą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. Czy masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Jeżeli SEA DAWID FURMAN zwróci się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to w każdej chwili będziesz mógł cofnąć tę zgodę w zakresie tych danych, które SEA DAWID FURMAN przetwarza wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj jednak, że jeżeli przetwarzanie przez SEA DAWID FURMAN Twoich danych osobowych odbywa się w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania umowy, Sea Dawid Furman nie będzie zobligowany do uwzględnienia Twojego wniosku.

6. Jaki jest czas przetwarzania przez Grauvell PL Twoich danych osobowych?
Grauvell PL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie ustaną obowiązki Grauvell PL wynikające z zawartej z Tobą umowy lub z przepisów prawa lub dopóki nie minie termin przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do Grauvell PL oraz roszczeń Grauvell PL do Ciebie.

7. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Zawierając umowę z firmą Grauvell PL musisz nam podać Twoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, adres dostawy, dane do kontaktu (mail, telefon). Podanie tych danych jest wymogiem umownym.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zażądasz wystawienia faktury, wymagamy od Ciebie danych identyfikujących Twoją firmę, w tym NIP. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

8. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Sea Dawid Furman w celu:
1. świadczenia usług informatycznych (np. hosting, utrzymanie systemów informatycznych),
2. świadczenia usług księgowych, rachunkowych, prawnych, archiwizacyjnych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Twoje uprawnienia wobec Grauvell PL w zakresie przetwarzanych danych

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 powyżej.
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.